Hiện
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 150cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #h4s5hj4j6s1b
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #25h14k6

  25.000.000 18.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #d54h4j3sd
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #z5g4p6

  25.000.000 17.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: chân bàn cao 45cm cùng phong cách mặt bàn #a65h46a87e6h16ah
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn làm việc sáng tạo  #se654h

  27.000.000 19.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: chân bàn cao 45cm cùng phong cách mặt bàn #6as4g684aseh
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn làm việc sáng tạo  #65a4sg4635aeh

  30.000.000 22.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q6w5g4a6d8h4
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #h4a5s7jh4a91n7o

  21.000.000 12.000.000
 • bàn ghế phòng kháchbàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng kháchbàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #t5hg1j6k14l56s1n56f
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #v4e5j4op4s5s47h1as6h

  22.000.000 14.000.000
 • bàn ghế gỗ
  bàn ghế gỗ

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #v4h4j9as36j4k
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #c45b7j4p4w5s2h4

  24.000.000 15.000.000
 • bàn ghế gỗ nu
  bàn ghế gỗ nu

  • Kích thước: Dài 130cm rộng 50cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #sdh564sd86rj1a94jh1k
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #b4sdr6ik4ws6j1ol7e56

  22.000.000 16.000.000
 • Bàn ghế phòng khách
  Bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 140cm rộng 68cm dầy mặt bàn 23cm
  • Chiều cao chân bàn: 20cm đá nguyên khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #b85w5h4j9w2b
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #g541k69s1b565

  120.000.000 89.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 120cm dầy mặt bàn 8cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #r81as3k1o6df1sd
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #a9g4j78r0e9o61b68

  110.000.000 75.000.000
 • • Kích thước: Dài 159cm rộng 69cm dầy mặt bàn 23cm
  • Chiều cao chân bàn: 15~20cm đá nguyên khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #t5s1h4j64sj
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #c51a87yhk6as651b847df

  170.000.000 125.000.000
 • Bàn ghế phòng khách
  Bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 89cm rộng 89cm dầy mặt bàn 8cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #a5t4j1a98h741s6hj
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #v2a6h4kj8w6w745

  73.000.000 55.000.000
 • Bàn ghế phòng khách
  Bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 100cm dầy mặt bàn 8cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #h4s6jh8e6qa1h6
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #s5jh7kl74w5jn47e8571jh

  83.000.000 65.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #ĂGF846AS54HGJ
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #K4S68U3S5DH

  21.000.000 15.000.000
 • bàn phòng khách hình tròn
  bàn phòng khách hình tròn

  • Kích thước: Đường kính bặt bàn 120cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: Chân bàn 4 cạnh, bàn phòng khách làm chân cao 35~45cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #nmh8n5j4k9g1s564
  • Phù hợp với:  Bàn phòng khách hình tròn, bàn hình tròn phòng khách, bàn phòng khách đẹp, bàn hình tròn, bàn làm việc nhóm hình tròn #bt5h4j5i7o4h2

  26.000.000 18.000.000

BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH