Hiện
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #8t5e5h146h1a6
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách đẹp, Bàn ghế gỗ Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo, Bàn trà nhật #r8tg5h4a6h4s6

  20.000.000 12.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #t8d5h4s6h46ser
  • Phù hợp với: Bàn đọc sách, Bàn ghế phòng khách đẹp, Bàn ghế gỗ Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo, Bàn trà nhật #ư8t54gh4s6dh54

  18.000.000 10.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #t8w4g43h4a6h
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo, Bàn trà nhật #b8e7w6z3n9r1

  12.000.000 8.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q8w9e5g1c3a96p
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q8w4f4b1m8p9

  29.000.000 20.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 130cm rộng 50cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #j5s5g14n1s5
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9v1nj1k4s2

  17.000.000 12.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 130cm rộng 80cm dầy mặt bàn 8cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #a4gjh481as6h465sdj4aq
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #84g4487uy1sd568h4

  83.000.000 65.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 125cm rộng 90cm dầy mặt bàn 8cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #r8f1bh9q1556asd84h
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #345hg1sd5h45/d1hn5

  83.000.000 65.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 110cm rộng 110cm dầy mặt bàn 12cm
  • Chiều cao chân bàn: 30cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #e81hg6ash49qw1
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #q8g448u1sb736dnj

  122.000.000 85.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 110cm rộng 60cm dầy mặt bàn 20cm
  • Chiều cao chân bàn: 20cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #q8sg659wbh13ab
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #q5g1bgv538hb18564j

  110.000.000 75.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 135cm rộng 80cm dầy mặt bàn 10cm
  • Chiều cao chân bàn: 28cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #q65eh45sd8j43sdfj
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #854dh48s4j55xsf8j

  80.000.000 55.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 160cm rộng 70cm dầy mặt bàn 12cm
  • Chiều cao chân bàn: 28cm đá khối, có thể thay thế bằng chân sắt sơn tĩnh điện #5d4hg6ads54h8w
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, ocean table, bàn đại dương, bàn hồ nước, Bàn sóng biển, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, bàn mặt đá cao cấp  #b2a5h4s5j

  90.000.000 65.000.000
 • bàn phòng khách mini nhỏ xinh
  bàn phòng khách mini nhỏ xinh

  • Kích thước: Dài 68cm rộng 52cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 40~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt nghệ thuận hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #b4g7yjk4s8j4j5
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách mini nhỏ xinh, bàn trà phòng khách nhỏ, bàn sofa đẹp nhỏ xinh #r5g4t5y4jh5j4u6

  12.000.000 7.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 70cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #b54s4g4w9843asgh
  • Phù hợp với: Bàn sofa, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #8q4g5184aehg

  14.000.000 8.000.000
 • bàn sofa bàn trà đẹp
  bàn sofa bàn trà đẹp

  • Kích thước: Dài 65cm rộng 65cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #j4s5d4uh351
  • Phù hợp với: Bàn sofa, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #584ad5h46s5dh

  14.000.000 7.000.000
 • bàn trà phòng khách hình tròn
  bàn trà phòng khách hình tròn

  • Kích thước: Đường kính bặt bàn 110cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: Chân bàn 4 cạnh, bàn phòng khách làm chân cao 35~45cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #t5h4j2f5e78h5
  • Phù hợp với:  Bàn trà phòng khách hình tròn, bàn hình tròn phòng khách, bàn phòng khách đẹp, bàn hình tròn, bàn làm việc nhóm hình tròn #v5h48r54dh4h6

  20.000.000 15.000.000

BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH