Hiện
 • bàn ăn cao cấp 6 đến 8 ghế
  bàn ăn cao cấp 6 đến 8 ghế

  • Kích thước: Dài 200cm rộng 100cm dầy mặt bàn 6cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #r5j4d56jj45
  • Phù hợp với: Bàn ăn đẹp, Bộ bàn ăn 6 ghế 8 ghếBàn ăn cao cấpBàn ăn sang trọngBàn ăn đẹp tấm lớn, Bàn họp cao cấp VIP, Bàn nhà hàng VIP cao cấp #e5fg4h8t5d21c7h5

  45.000.000 33.000.000
 • BÀN ĂN ĐẸP
  BÀN ĂN ĐẸP

  • Kích thước: Dài 160cm rộng 80cm dầy mặt bàn 7cm TJTJ8745DH
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện ttaey7864
  • Phù hợp với: Bàn ăn đẹp, bàn ăn hiện đại, bàn nhà hàng cao cấp, bàn họp làm việc nhóm at654wg

  35.000.000 25.000.000
 • bàn ăn đẹp
  bàn ăn đẹp

  • Kích thước: Dài 180cm rộng 90cm dầy mặt bàn 6cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #aksjh8646485adhaeh656
  • Phù hợp với: Bàn ăn, bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bộ bàn ghế ăn, bộ bàn ăn 6 ghế, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp sáng tạo, bàn làm việc nhóm #ádjh6874adh8rj85

  36.000.000 26.000.000
 • bàn ăn đẹp
  bàn ăn đẹp

  • Kích thước: Dài 180cm rộng 90cm dầy mặt bàn 6cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #áhg98456ah68946ah68746ah
  • Phù hợp với: bộ bàn ghế ăn, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp sáng tạo, bàn làm việc nhóm #sjsdrj57s5d7j5458srj584

  36.000.000 26.000.000
 • Bàn ăn
  Bàn ăn

  • Kích thước: Dài 160cm rộng 90cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #fj54sdf658d4jh
  • Phù hợp với: bàn ăn đẹp, Bàn ăn gỗ sồi, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp cao cấp, bàn làm việc nhóm #5s5nj4j4a25jk4p4e4v86

  26.000.000 18.000.000
 • bàn ăn đẹp khổ kích thước lớn
  bàn ăn đẹp khổ kích thước lớn

  • Kích thước: Dài 360cm rộng 140cm dầy mặt bàn 7cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #y584t5r4h56j4k
  • Phù hợp với: Bàn ăn cao cấp khổ lớn, Bàn ăn kích thước lớn, Bàn ăn đẹp, Bàn họp VIP cao cấp, Bàn phòng VIP nhà hàng #t5yt4j5r45h

  78.000.000 59.000.000
 • bàn ăn đẹp
  bàn ăn đẹp

  • Kích thước: Dài 240cm rộng 120cm dầy mặt bàn 7cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #c5f4h5j14f5h
  • Phù hợp với: Bàn ăn khổ lớn, bộ bàn ghế ăn, bàn ăn đẹp, bàn họp cao cấp, bàn làm việc nhóm, bàn ăn nhà hàng cao cấp #h5j4k9r45f6j4

  48.000.000 38.000.000
 • Bộ Bàn ăn đẹp lớn
  Bộ Bàn ăn đẹp lớn

  • Kích thước: Dài 240cm rộng 120cm dầy mặt bàn 7cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #h8y4f5d4h8kj4y8
  • Phù hợp với: Bàn ăn cao cấpBàn ăn sang trọngBàn ăn đẹp tấm lớn, Bàn họp cao cấp VIP, Bàn nhà hàng VIP cao cấp #ưe89re4nm5f8

  60.000.000 45.000.000
 • bàn ăn đẹp
  bàn ăn đẹp

  • Kích thước: Dài 200cm rộng 100cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #q8f1h44h41s54jh
  • Phù hợp với: Bàn ăn gỗ sồi, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp cao cấp, bàn làm việc nhóm #8q4g4h74h1a68a4zjs

  26.000.000 19.000.000
 • bàn ăn gỗ sồi
  bàn ăn gỗ sồi

  • Kích thước: Dài 160cm rộng 90cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #s65eh46541asdh
  • Phù hợp với: Bàn ăn gỗ sồi, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp cao cấp, bàn làm việc nhóm #b4a684h1awe8

  26.000.000 18.000.000
 • bàn ăn hình tròn
  bàn ăn hình tròn

  • Kích thước: Đường kính bặt bàn 120cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: Chân bàn 4 cạnh, bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, quý khách có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #dfj857487fgj8f
  • Phù hợp với: Bàn ăn hình tròn, bộ bàn ghế ăn, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, bàn ăn nhà hàng cao cấp#htj58j4m898

  26.000.000 18.000.000
 • bàn ăn hình tròn đẹp
  bàn ăn hình tròn đẹp

  • Kích thước: Đường kính bặt bàn 110cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: Chân bàn 4 cạnh, bàn ăn thường làm chân cao 70~80cm,  có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #v4h5t87e5g4j56
  • Phù hợp với:  Bàn ăn hình tròn đẹp, bàn làm việc nhóm sáng tạo, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn cafe cao cấp #g4jh5t8e45g6j45j

  20.000.000 15.000.000
 • bàn ăn hình tròn đẹp
  bàn ăn hình tròn đẹp

  • Kích thước: Đường kính bặt bàn 100cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: Chân bàn 4 cạnh, bàn ăn thường làm chân cao 70~80cm,  có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #r8t4j1as6a1h1k85ui1a25h4
  • Phù hợp với:  Bàn ăn hình tròn đẹp, bàn làm việc nhóm sáng tạo, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn cafe cao cấp #v2a9gh4j7j7s9a1hn

  26.000.000 19.000.000
 • bàn ăn đẹp
  bàn ăn đẹp

  • Kích thước: Dài 240cm rộng 110cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn ăn chiều cao tiêu chuẩn khoảng 70~80cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox hoặc chân thép sơn tĩnh điện #h4hj4sj4d68t4k
  • Phù hợp với: bàn ăn đẹp, bàn ghế ăn, bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn, bàn ăn gỗ sồi, bàn ăn thông minh, Bàn ăn gỗ sồi, bộ bàn ăn 6 ghế, Bàn ăn, bàn ăn nhà hàng cao cấp, bàn họp cao cấp, bàn làm việc nhóm #m44s1s8j7s6x25p

  36.000.000 28.000.000
 • bàn ghế gỗ phòng khách
  bàn ghế gỗ phòng khách

  • Kích thước: Dài 110cm rộng 70cm dầy mặt bàn 4cm.
  • Chiều cao chân bàn: tùy chọn, có thể làm chân gỗ hoặc chân sắt sơn tĩnh điện, bàn phòng khách thường cao 40~50cm
  • Phù hợp với: Bàn ghế gỗ phòng khách (chân thấp) Bàn làm việc (chân cao) Bàn đọc sách (chân cao) bàn trà phòng khách (chân thấp) bàn sofa đẹp (chân thấp)

  25.000.000 19.000.000

SP